Què es l’economia circular?

En una Economia Circular es dissenya per eliminar el rebuig i contaminació, els productes i materials es mantenen en ús, i es regeneren els sistemes naturals.

L’economia circular és un model econòmic orientat a l’assoliment de sistemes de producció i consum més eficients i resilients, que preservin els recursos dins d’un cicle continu i n’optimitzin el seu valor. Substitueix l’actual model de l’economia lineal (agafar- produir- llençar) per tal de mantenir el valor dels recursos naturals i tècnics el màxim de temps possible. Aquest model no només redueix la quantitat de rebuig que fem sinó que optimitza el procés de tot producte o servei de manera que s’hi inverteixin menys materials, recursos i energia, i tingui una vida útil molt més llarga. Així aconseguim crear valor afegit, ser més eficients i diferenciar-nos de la competència.

Si un producte o servei està pensat, dissenyat i elaborat amb criteris circulars, enlloc de llençar-lo al no fer-lo servir el podem:

••• compartir: per maximitzar el seu ús / ampliar el seu aprofitament

••• reparar: per tornar a fer servir

••• reutilitzar: donant una nova vida o un nou ús

••• servititzar: passar a vendre un servei i no un producte

••• remanufacturar: el fabricant recupera materials i components per fabricar de nou amb ells

••• reciclar: els components i materials per introduir-los de nou com a matèria primera de manera que la quantitat d’elements, components i materials que es llencen o es perden es minimitzen o s’eliminen.

Com estan les empreses de l’Anoia?

En una enquesta realitzada a diverses empreses de diferents sectors de la comarca hem analitzat el grau de coneixement, d’inquietud i d’aplicació de les mesures pròpies de l’economia circular.
Tot i que algunes empreses estan conscienciades i ho intenten integrar, el desconeixement dels avantatges i millores que ofereix és força extès. Algunes empreses ja apliquen mesures per millorar o reduir les emissions de GEH i son conscients que la millora ambiental reforça el valor dels productes o serveis, però la compra de matèries primeres es fa majoritàriament tenint en compte només criteris tècnics.

Què en diuen els experts

Per Alba Bala, Dra. en Ciències Ambientals i investigadora sènior a la Càtedra UNESCO de Cicle de vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF

Rita Puig Vidal
Campus Universitari d’Igualada
UdL

Josep Castelltort Panadés
Biòleg especialista en Ecological
Engineering. Empresari

Vols tenir informació actualitzada de les novetats del mercat