Què en diuen els experts

La crisi d’abastament de matèries primeres que estem patint actualment torna a posar de manifest la necessitat d’un canvi de model econòmic.…
El canvi climàtic i el progressiu exhauriment dels recursos fòssils, amb el marc legal que ambdues realitats ambientals posen damunt la taula,…
Amb la crisi es va començar a parlar molt, i encara se’n parla molt, de canviar el model de generació d’energia i…
“L’economia circular és una prioritat de la UE  pels propers anys , hi dedica recursos econòmics i s’emetran normes de compliment obligatori.”…
Des d’ara fa uns anys, el concepte d’economia circular s’ha estès i no només ja és part del nostre vocabulari sinó que…
L’economia circular és un terme que s’ha posat molt de moda en els darrers temps i suposa un canvi important en el…
Quan parlem d’economia circular ens referim a un canvi de paradigma econòmic que té per objectiu la instauració d’una economia reparadora i…