24/03_ Sessió informativa: Superant barreres: El programa REACH-EN-FORCE i les Inspeccions REACH

Format: En línia

De 09.30 h a 12.00 h

Organitza: ACCIÓ

El Reglament REACH vetlla perquè les substàncies químiques que circulen al mercat de la UE no afectin a la salut humana ni el medi ambient; també detalla quines són les mesures que els fabricants, importadors i usuaris intermedis han de prendre per identificar i controlar els riscos.

En el 2009 es va posar en marxa el projecte REACH-EN-FORCE, amb l’objectiu d’inspeccionar els pre-registres i registres de les empreses del sector químic establertes a la Unió Europea, que produeixen, comercialitzen o importen productes químics en el territori europeu. Aquest tipus de projectes són beneficiosos en doble direcció. D’una banda, serveixen per harmonitzar l’aplicació de les normatives per part de cada estat membre i, de l’altra, permeten comprovar-ne el nivell de compliment per part de la indústria.

Durant aquesta sessió virtual, experts en la matèria ens explicaran en profunditat el programa REACH-EN-FORCE, accions de control, organismes de suport a les empreses i un llarg etc. amb l’objectiu de promoure la rellevància i responsabilitat del bon compliment del Reglament REACH per part de les empreses catalanes.

INSCRIU-TE