L’economia circular a Catalunya

 

ACCIÓ | 14 de desembre de 2021

A Catalunya ja hi ha 626 empreses que ofereixen solucions en economia circular, un àmbit que creix en importància a mesura que augmenta la consciència mediambiental. Consulta les dades al nou informe d’ACCIÓ.

“L’economia circular té com a objectiu mantenir el valor dels productes, els materials i els recursos durant el major temps possible, per retornar-los al cicle del producte al final del seu ús i minimitzar la generació de residus”.

A Catalunya hi ha 626 empreses dedicades a donar solucions B2B en aquest àmbit, tal i com indica el nou estudi d’ACCIÓ L’economia circular a Catalunya. Totes elles generen un facturació de més d’11.000 M€ i donen feina a 32.800 persones.

Una dada que exemplifica la nova demanda social és que l’informe ha identificat un 60% més d’empreses que ofereixen solucions per a l’economia circular respecte l’any 2017. De totes elles, cal assenyalar que el 60% tenen un component tecnològic rellevant.

Aquesta és una de les definicions bàsiques d’economia circular, un procés que guanya importància a mesura augmenta la consciència mediambiental i la necessitat de generar menys residus. Els canvis socials, la demanda de noves solucions, els programes de suport o els canvis en la indústria, són factors que faciliten l’economia circular.

Les empreses identificades ofereixen solucions en tres grans àmbits: el disseny circular -solucions que permeten canviar els recursos i els processos d’un producte o servei-; l’optimització de l’ús -solucions per allargar el cicle de vida d’un producte; i la recuperació de valor -solucions per recuperar un producte al final de la seva vida útil-.

D’altra banda, els sectors agroalimentaris, el tèxtil i moda i la construcció són les tres indústries amb més demanda de solucions en economia circular.

Veure l’article complet a https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/eic-economia-circular-a-catalunya