Energia i economia circular van de la mà

Amb la crisi es va començar a parlar molt, i encara se’n parla molt, de canviar el model de generació d’energia i de producció de la societat actual, i és clau fer-ho des de la perspectiva, tan necessària, de la sostenibilitat i la reducció de l’impacte ambiental del nostre actual sistema productiu.

És en aquest punt on adquireix especial rellevància el concepte de l’economia circular com una alternativa o, si més no, com una evolució del model existent, per millorar en l’eficiència dels recursos, de l’ús de l’energia i dels cicles productius -des del seu disseny fins a la disposició dels residus-, però també pel que fa al nostre estil de consum.

I en aquest context, en el qual les grans multinacionals veuen l’oportunitat de seguir amb l’hegemonia energètica a la qual ens han sotmès des que Faraday va crear la primera dinamo, el panorama actual i futur ens obliga a redireccionar el model energètic cap a una generació de l’energia més local i de dimensions humanes que no hipotequin el valor de les nostres terres. És per aquest motiu que cal impulsar una implantació racional d’energies renovables que repercuteixin justament sobre el territori generant riquesa sostinguda i diversificació econòmica.

El model circular implica una transformació, no només econòmica, sinó també ambiental i social. Una transformació que per esdevenir realitat necessita multiplicar les xarxes de col·laboració i cooperació, en la generació, producció i el consum. És un canvi de model que ens ha d’involucrar a tots, productors i consumidors.

Per tant, l’economia circular no és un concepte d’economistes per als economistes, sinó que és un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat, amb l’objectiu que el valor dels productes, els materials i els recursos (aigua, energia, ocupació…) es mantingui en l’economia tant temps com sigui possible, i es redueixi al mínim la generació de residus i contaminants.

Que això succeeixi dependrà de la nostra capacitat d’adaptació a nivell d’empreses, administracions i persones, fet que ens permetrà generar estalvis econòmics i millores ambientals i socials. Es tracta d’implementar una nova economia, circular -no lineal-, basada en el principi de «tancar el cicle de vida» dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia. I les energies renovables ens ho permeten!

Desmarcar-se de l’economia lineal -on s’extreuen els materials de la terra per fabricar els productes, usar-los i després eliminar-los-, com es fa amb el petroli, i evolucionar cap a una economia circular -on, al final del cicle de vida dels productes usats, els residus i els subproductes entren de nou en el cicle de producció com a matèries primeres secundàries i es generi menys contaminació, com en l’aprofitament energètic del sol o del vent.

Però no només això, l’economia circular també va de proximitat, de valorar els productes i serveis del territori, que més enllà del servei que ens presten o de la necessitat que ens cobreixen, tenen un valor social intrínsec de generació d’ocupació i, en general, un menor impacte ambiental associat. Tots i totes, ciutadans, empreses i administracions, amb les nostres accions de compra d’un producte o servei podem ajudar a enriquir el territori.

El respecte al medi ambient serà un dels pilars de creació d’ocupació de les pròximes dècades i totes les empreses haurem de fer esforços per alinear-nos amb els objectius de sostenibilitat, sense descuidar la vessant social i laboral.

Ricard Vizcarra Miquel.
Director comercial ECOSTUDI

Compartir