Economia circular: cap al residu zero al sector de la pell

La indústria de la pell valoritza un residu de les càrnies i el transforma en una matèria primera molt longeva

Article de VIA Empresa | 19 de febrer de 2021

Un dels principis bàsics de l’economia circular és que tots els residus tinguin una segona vida útil com a noves matèries primeres. En aquest sentit, el sector de la pell recupera un residu del sector de l’alimentació, el recicla i el valoritza en un article de consum. L’economia circular sorgeix com a resposta a l’escassetat de recursos naturals susceptibles d’esgotar-se, a la contaminació del planeta i al canvi climàtic. La utilització més eficient dels recursos naturals i un major cicle d’utilització dels productes i, per tant, un major cicle de vida, són dos dels pilars de l’economia circular.

En aquest aspecte, la indústria de la pell valoritza un residu de les càrnies i el transforma en una matèria primera molt longeva i més biodegradable que la majoria d’alternatives. De manera que una de les contribucions del sector de la pell a l’economia circular és la producció de béns de consum duradors, tothora que un article de pell pot durar tota la vida.