Cosmètics i fertilitzants a partir del pèl sobrant de l’adob de pells

Article InfoAnoia | 26 de maig de 2021

Una investigació del grup de recerca del Campus Universitari Igualada-UdL, l’A3 Leather Innovation Center, permet aprofitar el pèl sobrant de l’adob de pells com a matèria primera per fer productes cosmètics i fertilitzants. Es tracta del projecte BioQuer, subvencionat per ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu redissenyar el procés de pellam (eliminació del pèl) en el marc de l’economia circular. La recerca busca l’aprofitament d’un residu problemàtic per a la indústria adobera, com és el pèl, i ho fa a través de l’extracció de la proteïna per obtenir-ne productes queratínics de valor afegit per altres indústries, com la cosmètica i la farmacèutica. Aquesta proteïna es converteix en matèria primera per elaborar, per exemple, cremes facials i capil·lars, fertilitzants per a plantes o es pot utilitzar, fins i tot, com a complement en els pinsos pels animals. La directora de l’A3 Center, Anna Bacardit, explica que “a diferència de les carnasses, el pèl era una residu poc estudiat i amb aquest projecte s’ha pogut demostrar que té unes propietats adequades pel que fa a seguretat del producte, ja que no conté elements tòxics”.

Per tal de poder aprofitar aquest residu, la investigació modifica el procés de pellam per fer-lo més sostenible; separant el pèl de la pell de manera més ecològica, és a dir, emprant menys productes químics, i sense generar pudors. D’altra banda, es treballa en la recuperació d’aquest pèl en forma de proteïna com a producte primari per a altres sectors industrials. Amb la col·laboració de l’empresa adobera Compañía Arrendataria Industrial Igualadina, l’equip investigador de l’A3 Leather Innovation Center ha treballat tot el procés a la planta pilot d’adoberia del Campus Universitari Igualada-UdL, des del pellam fins a l’obtenció del subproducte. Anna Bacardit, explica que “gràcies als resultats obtinguts en aquest projecte es millorarà la gestió de residus sòlids de la indústria de la pell, amb l’eliminació del pèl com a residu, reconduint la reutilització del contingut queratínic del pèl cap a tercers sectors, i generant noves línies de negoci”.

 

Compartir