Què se’n fa de la roba que llencem?

Fulls d’enginyeria | 7 de maig de 2021

Es calcula que cada català llença, de mitjana, 20 quilos de roba cada any i només una petita part, entre un 10 i un 12 % es recull selectivament per a la seva reutilització i reciclatge. El tèxtil representa el 4 % dels residus municipals i, segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), això suposa que unes 150.0000 tones de roba van a parar al contenidor gris i, per tant, acaben en un abocador o en una incineradora. La indústria de la fast fashion, amb preus molt baixos i roba de poca qualitat i poc duradora, ha contribuït a aquest situació i, alhora, la ciutadania no està conscienciada de les conseqüències d’aquest residu pel que fa al medi ambient, tant a l’hora de gastar recursos hídrics i energètics per a la seva fabricació com el que suposa haver-lo de llençar o cremar.

En canvi, de les 17.500 tones de roba que es recullen a través dels contenidors o les deixalleries, entre el 50 i el 60 % es poden reutilitzar, un 30 % més es pot reciclar i només un 10 % acaba finalment a un abocador o a la incineradora per a revalorització energètica. Són unes xifres que, segons l’enginyer Jordi Costa, gerent de Datambient, no les pot complir cap altre residu i, per tant, defensa una aposta per augmentar la quantitat de roba recollida.

Costa, que ha participat en una jornada organitzada per la comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular d’Enginyers Industrials de Catalunya al voltant dels reptes del sector tèxtil, lamenta també que el reciclatge del tèxtil postconsum encara no es pugui fer majoritàriament a Catalunya. Actualment, es preparen els residus per enviar-los a països asiàtics, sobretot al Pakistan i a l’Índia. El reciclatge tèxtil és, doncs, l’assignatura pendent d’un sector amb un fort arrelament a Catalunya. El repte se situa en el tèxtil postconsum, ja que les indústries sí que han treballat el reciclatge preconsum – més senzill- i, de fet, ja hi ha un clúster d’empreses que hi aposta. Per això, Costa creu que cal aconseguir que aquest sector ‘’molt punter’’ pugui reconvertir-se i absorbir la gran quantitat de residus que es generen actualment al país i, potenciar l’economia circular a Catalunya mateix.

 

Veure l’article complet a https://www.fullsdenginyeria.cat/que-sen-fa-de-la-roba-que-llencem