Les cobertes urbanes faran que les ciutats produeixin els seus propis recursos

La implementació de mosaics a les teulades dels edificis dels polígons residencials milloraria l’autosuficiència dels seus residents pel que fa a recursos.

Article de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) | 17 de febrer de 2021

Així es desprèn d’un estudi realitzat pel grup de recerca Sostenipra de l’ICTA-UAB, que destaca la necessitat de potenciar nous espais urbans de producció de recursos en aquells emplaçaments que afronten necessitats socials i econòmiques.

Els polígons residencials, és a dir, zones d’habitatges socials massives en blocs de pisos de mitjana i gran alçada construïts en àrees urbanes, es troben en tot el món amb patrons constructius molt similars i una multiplicitat de problemes ambientals i socioeconòmics.

En aquest sentit, aquestes àrees són òptimes per a la implementació d’un mosaic de sostre que implica l’aplicació d’una combinació d’agricultura urbana, energia solar i sistemes de recol·lecció d’aigua de pluja en sostres desocupats. Aquesta estratègia urbanística va ser proposada pel grup de recerca Sostenipra en una urbanització típica de la comarca de Barcelona amb 66.433 m2 de teulades en desús.